Profesionalni simultani prijevod za svaku priliku

 

KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE

SIMULTANO PREVOĐENJE:

Simultani prevoditelji rade u izoliranoj kabini u kojoj kroz slušalice slušaju govornike te istovremeno prevode na ciljni jezik. Slušatelji također koriste slušalice kako bi mogli čuti prijevod.
Ovakva vrsta prevođenja zahtijeva visoku razinu koncentracije i bitno je naglasiti da su za kvalitetan prijevod potrebna 2 prevoditelja koja se izmjenjuju.

ŠAPTANO PREVOĐENJE (CHUCHOTAGE):

Vrsta simultanog prevođenja, ali bez tehničke opreme. Prevoditelj šapće i prevodi za najviše 2 osobe. Ovakva vrsta prevođenja koristi se za kraće skupove jer predstavlja veliki napor za glasnice prevoditelja, a i sudionicima je teško pratiti jer čuju istovremeno original i šaptani prijevod.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE:

Konsekutivno prevođenje obavlja se bez korištenja tehničkih pomagala koja su potrebna kod simultanog prevođenja. Prevoditelj sluša govornika, te potom prevodi na ciljni jezik.
Ova vrsta prevođenja prikladna je za okrugle stolove, radionice i slična interaktivna okruženja.