Le traduzioni vi causano mal di testa?

 

Impara una lingua straniera

Impara e migliora il tuo livello di lingua...

SCOPRI>

REFERENZE:

International Office for Water  -  International Trauma Life Support  -  Primorsko-goranska županija  -  Pravosudna Akademija  -  Ministarstvo poljoprivrede  -  Croazia turistička zajednica  -  Središnja Agencija za ugovaranje i financiranje  -  Camera di Commercio di Trieste, Italy  -  Umweltbundesamt, Austria  -  Klinički bolnički centar Rijeka  -  Sveučilište u Rijeci  -  Makpharm  -  Control Engineering  -  US Coast Guard